مرجع دانلود رایگان

JOODA

JOODA

برنامه مرتب سازی عکس ها در ویندوز-دانلود 3-9-138-150 Picasa Photo

    Picasa Photo برنامه مرتب سازی عکس ها

برنامه مرتب سازی عکس ها در ویندوز Picasa Photo برنامه مرتب سازی عکس ها 3-9-138-150 Picasa Photo پیکاسا یک ابزار برای منظم کردن و مشاهدهٔ عکس است. برای سازمان‌دهی کردن و ویرایش عکس‌های دیجیتالی به همراه یک وبگاه برای به اشتراک گذاشتن است که اصالتاً برای ایدیالب است که از سال ۲۰۰۴ به مالکیت گوگل درآمده‌است. پیکاسا از نام پابلو پیکاسو، نقاش نامدار اسپانیایی، گرفته شده‌است همیشه پیش میاید که در کامپیوترهای شخصی که حافظه […]

x
x
x