مرجع دانلود رایگان

JOODA

JOODA

آموزش وین رر قسمت بندی و تکه تکه کردن فایلها با winrar

    آموزش وین رار

آموزش وین رر قسمت بندی و تکه تکه کردن فایلها با winrar آموزش Winrar آموزش وین رر قسمت بندی و تکه تکه کردن فایلها با winrar ابتدا برنامه را از اینجا دریافت کنید .حتما تا به حال با فایلهایی رو به رو شده اید که معمولا در آخر نام آنها part01 و part02نوشته شده است. دانلود وین رردانلود وین رر سایتهای دانلود برای اینکه کاربرانی که سرعت اینترنت پایینی دارند بتوانند به آسانی و قسمتبه […]

x
x
x